Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
14 listopada 2023
VII Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - 3 lutego 2024 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w VII Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 3 lutego 2024 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat  nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN ZAWODÓW:
3 lutego 2024 r.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna

PROGRAM:
3 lutego 2024 r. (sobota)
7:00 – 8:30             odbiór numerów startowych w biurze zawodów
8:00 – 8:45             oglądanie trasy
9:00                          rozpoczęcie zawodów
13:00                       zakończenie zawodów
13:00 – 14:00        poczęstunek dla uczestników
14:00                       nagrodzenie zwycięzców
18:30                       impreza w Karczmie Ochodzita w Koniakowie (szczegóły uczestnictwa znajdują się poniżej)

ORGANIZATORZY:

HURTAP SA
Śląska Izba Aptekarska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci). Należy podać przynależność do Izby Aptekarskiej.
 • Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
 • Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
 • Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest zgłoszenie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
 • Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach. Brak kasku ochronnego uprawnia organizatora zawodów do nie dopuszczenia uczestnika do startu.

OPŁATA:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

IMPREZA INTEGRACYJNA:
Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 130 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508. W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji - imiona i nazwiska (wszystkich osób)”. Dzieci do lat 6 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez link do formularza najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 roku do godziny 16:00. Po tym czasie lista zgłoszeń zostanie automatycznie zamknięta.
 • Link do zapisów znajduje się pod adresem https://forms.gle/kGuY1WZHACi3rf4k6.
 • Przy dokonywaniu zgłoszenia w poszczególnych kategoriach należy podać:
  • kategoria farmaceuta – przynależność do Izby Aptekarskiej
  • kategoria pracownik branży farmaceutycznej – nazwa firmy farmaceutycznej

PRZEBIEG ZAWODÓW:
O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach:

 • Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat
 • Pracownicy branży farmaceutycznej - dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
 • Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
 • Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów
 • Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy
 • Puchar Rodzin – suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny
 • Kategoria OPEN – klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn.

NAGRODY:

 • W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary.

KATEGORIE WIEKOWE:

FARMACEUCI PRACOWNICY BRANŻY FRMACEUTYCZNEJ PRZYJACIELE FARMACJI JUNIORZY DZIECI
Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat
Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat
Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat
Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat
Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat
Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat
Juniorki:
15-17 lat
Juniorzy:
15-17 lat

 

Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 14 lat
Chłopcy:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 14 lat

 

SNOWBOARD
Kobiety i Mężczyźni: bez podziału na kategorie wiekowe

Puchar rodzin:

 • ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:

 • Kobiety i mężczyźni
 • W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:
Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, zakwaterowania i kompleksu Złoty Groń, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlotygron.pl/,
a także http://www.istebna.eu

INFORMACJE DODATKOWE:

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Plakat - POBIERZ

komentarzy /0/
Skomentuj